Onze diensten 

Communicatie is een breed vakgebied: het loopt van marketing tot PR tot corporate branding, waarbij iedere tak zijn eigen jargon kent. Wij houden het graag simpel: het gaat in de basis steeds om het presenteren van een consistent verhaal over het bedrijf en de activiteiten. Dat verhaal moet ondersteund worden met tekst en beeld en in de bedrijfskeuzes die worden gemaakt. 

Wij kunnen ondersteunen bij het vormen van dat strategische verhaal, oftewel de positionering van het bedrijf. Daarbij hoort een pakket aan middelen om in te zetten, denk aan een website, social media, persberichten, events, enzovoorts. Wij gaan graag ook concreet aan de slag met de uitvoering.


Contentcreatie en PR

Centraal staat het schrijven van teksten zoals artikelen, white papers en blogs, aangevuld met fotografie, illustraties en eventueel video. Deze verhalen kunnen op verschillende plekken ingezet worden:

  •  In eigen uitingen (owned media), zoals de website, social media en leaflets. 
  • Betaald in (vak)publicaties (paid media), met advertenties of artikelen. 
  • In de pers (earned media). Met PR, of public relations, probeer je onbetaald onder de aandacht te komen in de (vak)pers. Dat kan met persberichten, maar ook met blogs of productreviews.


Projectcommunicatie

In een tijdelijk project moeten veel partijen tegelijk geïnformeerd worden en vaak is hier een gevarieerd pakket aan middelen voor nodig. Bijvoorbeeld bij de introductie van een nieuwe dienst, hebben medewerkers, klanten en prospects elk net even andere informatie nodig. Dit betekent dat het verhaal in vele vormen verteld moet worden: toelichtend in een intranettekst of instructievideo, wervend met promotiemateriaal, informerend in een mailing, enzovoorts. Amstelfield helpt om het juiste pakket en de juiste toon voor iedere uiting te kiezen. In de uitvoering bewaren we het overzicht. 

Zakelijke evenementen

Een evenement kan een zinvol onderdeel zijn van het pakket van middelen dat wordt ingezet, bijvoorbeeld om een bedrijf als expert te profileren (thought leadership). Voor een evenement geldt dat het belangrijk is om alle onderdelen van de dag goed af te stemmen op het verhaal dat je wilt vertellen. De locatie, de catering en natuurlijk de inhoud van de activiteiten en presentaties - het zegt allemaal iets over wie je bent als bedrijf. Amstelfield helpt bij het organiseren van een evenement met inhoud.